YUZU STORY

05.09.2016 16:46

Kombinácia nášho sirupu Yuzu a mandariniek a saké vytvára harmonickú a koherentnú kombináciu. Tieto 3 zložky boli stvorené pre seba.

INGREDIENCIE:
- 2- 3 rezy čerstvého zázvoru
- 1,0cl sirup 1883 Citrón Yuzu 
- 0,5cl citrónového džúsu
- 1,0cl mandarinkového likéru
- 7,0cl Saké
INGREDIENCIE:
- 2- 3 rezy čerstvého zázvoru

 

- 0,5cl citrónového džúsu
- 1,0cl mandarinkového likéru
- 7,0cl Saké