ONDREJ VOJTEK

02.02.2017 13:41

Profil:

- školiteľ v oblasti kávy

- kritický a dôsledný prístup

- príprava kávy zároveň ako hobby

- sleduje najnovšie trendy a produkty