MARTIN PAGÁČ

03.02.2017 13:51
Profil:
- majiteľ Slainte - Fine Spirits: špecializovanej predajne s výberovým alkoholom
- 40 riadených degustácií na úrovni basic a medium
- člen poroty v Národnom salone destilátov
- Head Bartender Channels Club
- Manager Bottleshop - 5 rokov
- Bartender Nu Spirit, Rivers Club
- návšteva desiatok paliarní doma i v zahraničí