JURAJ SEMAN

01.02.2017 12:06
Profil:
- Autor vlastnej monografie - Dve Tváre Cognacu - študijný pobyt spojený s návštevou 47 producentov
- Autor rubriky whisky a cognacu - Bar Magazine
- Autor rubriky whisky - INbar and Restaurant
- Autor rubriky whisky na Koktélblogu (HU)
- Člen a partner projektu Koňakovej encyklopédie
- Spolupracovník Cognac Embassy a Cigarlife - privátne kluby
- Lektor tovaroznalectva pre oblasť vyzrievaných destilátov - Barmanský kurz, Cognac Academy
- Návšteva desiatok paliarní v zahraničí
- riadené degustácie na úrovni high a medium